Кафедраи мутолиоти шарқ

Кафедраи мутолиоти шарқ дар заминаи кафедраи забонҳои хориҷии факултети муносибатҳои байналхалқӣ аз 06.05.2014. с/м №162  -09 ташкил шудааст.

Дар кафедраи мутолиоти шарқ устодони ботаҷриба аз фанҳои забони арабӣ, хитоӣ, таърих ва фарҳанги минтақаи шарқ, назария ва амалияи тарҷумаи дипломатӣ дарс мегӯянд. Дар кафедраи мутолиоти шарқ устодон – н.и.ф., дотсент Тупалов Ғ.Ш. кори илми тадқиқотиро дар  мавзӯи (“Хусусиятҳои ғоявии достони Варқа ва Гулшоҳи Айюқӣ” 10.01.03. соли 2013), н.и.ф., муаллимони калон Раҳмонов М.А. иҷрокунандаи вазифаи мудири кафедра кори илмиро дар мавзӯи (“Ал-фиҳристи Ибн ан-Надим ҳамчун сарчашмаи адабиёти форсу тоҷик” 10.01.03 соли 2019) н.и.ф. муаллими калон Саидова Ф.Ҳ., дар мавзӯи  (“Китоб-ус Сайдана фит тиб”-и А. Берунӣ ҳамчун сарчашмаи истилоҳоти тиббии тоҷикӣ” 10. 02.22. соли 2013) ҳимоя намудаанд. Ассистентон Қамаров А.З, дар мавзӯи “Ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои араб дар давраи истиқлолият (1991-2016)” ва Маҳмудзода М.Қ., дар мавзӯи “Хусусиятҳои истилоҳоти ахлоқии осори Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва муқоисаи он бо истилоҳоти “Андар ахлоқ” – и Ибни Сино” тадқиқот бурда истодаанд.

Дар заминаи кафедра мутахассисони соҳаи муносибатҳои байналхалқӣ ва роҳбалад – тарҷумонҳо омода мегарданд. Инчунин, дар назди кафедра  магистрон ва унвонҷӯён низ фаъолият менамоянд.

Инчунин устодони кафедра вобаста ба самти кори илмии кафедра, ки алоқаманд ба ихтисоси муносибатҳои байналхалқӣ (Масоилӣ истилоҳот ва истилоҳсозии дипломатӣ дар забонҳои Шарқ ва амалияи истифодаи он дар забони тоҷикӣ) мебошад, ба корҳои илмӣ-тадқиқотӣ машғуланд. Ҳамзамон дар кафедра фаъолияти маҳфили «Пайёми шарқ» ба роҳ монда шудааст, ки мувофиқи нақшаи пешбинишуда дар як моҳ ду маротиба барпо мегардад. Дар ин маҳфил мавзуҳои мухталиф баррасӣ мегарданд, ки барои рушду нумӯъи амалияи забондонии донишҷӯён мусоидат менамояд.  Роҳбарии маҳфилро н.и.ф., дотсент Тупалов ­Ғ.Ш., ба уҳда дорад.

Дар самти илм кафедраи мутолиоти шарқ дар баробари дигар кафедраҳои факултет ҳамасола конфронсҳои ҷумҳуриявию байналмиллалиро баргузор менамояд.

Аз ҷониби устодони кафедраи мутолиоти шарқ навиштани якқатор китобҳои дарсӣ ба нақша гирифта шудааст.

То имрӯз аз ҷониби устодони кафедра китобҳои дарсӣ ва монографияҳои зерин ба чоп расонида шудааст:

  1. Тупалов Ғ.Ш., Раҳмонов М.А., Додаров О., Қамаров А.З., “Омӯзиши забони арабӣ, китоби дарси барои донишҷӯёни курси якум” Душанбе- 2015.- 202 с.
  2. Тупалов Ғ.Ш., “ Айюқӣ ва Достони ӯ Варқа ва Гулшоҳ”  Монография. Душанбе – 2017.-112 с.
  3. Тупалов Ғ.Ш., “Дастурамали забони арабӣ барои корҳои мустақилонаи донишҷӯён”.   – Душанбе – 2019. – 114с.
  4. Қамаров А.З., “Арабский язык для начинающих” Душанбе-2018 «Ашуриён», 206 с.
  5. Қамаров А.З., «Забони арабӣ барои навомӯзон». –Душанбе, – 2019 . – 206 с.
  6. Қамаров А.З., «Забони арабӣ барои равияи дипломатия». – Душанбе, «Ашуриён». – 2017 . – 208 с.
  7. Маҳмудзода М.Қ., «Робитаҳои дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо давлатҳои араб» ( матнҳо барои хониш бо забони арабӣ) Душанбе –2018.- 192 с.
  8. Саидова Ф.Ҳ., “Китоб-ус Сайдана фит тиб”-и А. Берунӣ сарчашмаи истилоҳоти тиббии тоҷикӣ” Душанбе-2017 240 с.
  9. Саидова Ф.Ҳ., “Муҳовараи арабӣ-тоҷикӣ” Душанбе -2019,- 216 с.

Дар оянда кафедра нақша дорад, ки корро дар самтҳои гуногун бо донишгоҳҳои дохил ва хориҷи кишвар бароҳ монад.