Заместитель декана по учебной работе

Мирзоев Хабибжон Табриджонович

Должность: Заместитель декана по учебной работе

Ученое звание и степень: кандидат исторических наук (07.00.15), старший преподаватель

Место работы: кафедры международных отношений

Контактная информация:

E-mail: diplomat.tj94@mail.ru

Тел.: (+992) 933 60 94 94

Адрес: р. Исмаил Сомони, ул. Захматабад, дом 18.

SPIN-код автора: 3577-8625

Краткая информация:

Родился 26 февраля 1994 года в Республике Таджикистан. В 2001 году пошёл в первый класс средне- общеобразовательной школы №4 города Айни и окончил данную школу в 2012 году. В 2017 году с отличием окончил Таджикский национальный университет по специальности «международные отношения, переводчик и референт». В период 2018-2021 годов он является соискателем Научно-исследовательского института при ТНУ, и проводит исследования на тему «Научно-культурные связи между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой в период независимости (1991-2020 гг.)». С 2016 по 2018 год младший научный сотрудник отдела гуманитарных наук НИИ ДМТ. С 2018 по 2022 года является председателем Попечительского совета факультета международных отношений. С 2018 года является преподавателем международных отношений. В 2019 году был научным консультантом по специальности информационно-аналитической деятельности в Министерстве образования, и с 1 сентября 2022 года работает научным консультантом первого уровня на факультете международных отношений Таджикского национального университета. В 2021 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Научно-культурные связи между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой в эпоху независимости (1991-2020 гг.)» по специальности 07.00.15 – История международных отношений и зарубежной политика (исторические науки). Является автором 90 научно-публицистических статей, 1 учебной программы и 1 монографии.

Преподаваемые дисциплины:

— информационно-аналитическая деятельность в международные отношения;

 — социология международных отношений;

— логика международных отношений;

— информационная безопасность;

— анализ и прогнозирование в международных отношениях;

— теория международных отношений;

Научные интересы:

— история и теория международных отношений;

— внешнеполитические приоритеты Республики Таджикистан;

— научно-культурное сотрудничество.

Публикации:

Монографии и учебные пособия:

 1. Мирзоев Ҳ.Т. Научно-культурное сотрудничество Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики в период независимости (1991-2020 гг.), Матбааи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Нушобод Душанбе: 2022. 180стр.

Научные статьи

 • Мирзоев Ҳ. Т. Рушди ҳамкориҳои гуманитарии Тоҷикистон дар дар доираи Созмони Ҳамкории Шанхай // Паёми Донишгоҳи Омузгорӣ.   .  Нашрияи Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї. ISSN 2219-5408. № 1 (96) Душанбе – 2022. Саҳ 215-221. Мирзоев Х.Т. Взаимодействия Республики Таджикистан с Китайской народной Республики в сфере образования // Вестник Таджикского национального университета, сер. гум. наук. ‟ 2020. ‟ № 5 ISSN 2074-1847. Стр. 77-82
 • Мирзоев Х.Т. Сотрудничество Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики в области культури // Известия Национальной Академии наук Таджикистана, отл.общ.наук. 2021, № 2, 2074 С. 125-129.
 • Мирзоев Х.Т. Инъикоси дипломатияи тоҷик дар сарчашмаҳои таърихи // Вестник Педагогического Университета. Издание Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни.  ISSN 2219-5408. No 5 (88). Душанбе–2020. С. 193-198. (с автором Мирзоев Н.М.)
 • Мирзоев Х.Т. Культурно-гуманитарное сотрудничество Республики Таджикистан и КНР // Вестник Педагогического Университета. Издание Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни.  ISSN 2219-5408. No 5 (88). Душанбе–2020. С. 222-226. (с автором Мирзоев Н.М.)

Дипломы и сертификаты

 1. Сертификат барои иштирок дар Конференсияи илмӣ-амалии байналмилалӣ дар мавзӯи “От Волги до Ганга через Трансоксиану”, ки 20-21 октябри соли 2022 дар ДМТ баргузор гардид. – Душанбе, ДМТ, 2022.
 2. Сипоснома барои ҳамкориҳои мутақобилан судманд дар самти татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон, рушду инкишофи соҳаи тарбияи ҷисмонию варзиш, мусоидат ҷиҳати таъмини иштироки фаъолонаи ҷавонон дар корҳои ҷамъиятӣ ва чорабиниҳои маърифатию фарҳангӣ бахшида ба “Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон” аз тарафи Раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши ш.Душанбе. — Душанбе, 2022.
 3. Диплом барои иштирок дар курси пурраи Институти такмили ихтисоси омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии назди ДМТ аз рӯи ихтисоси “Забон ва адабиёти рус” аз 04.01.2021 то 06.02.2021. – Душанбе, 2021.
 4. “Сипосномаи” Донишкадаи Ҳарбии Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Барои нишон додани ташаббуси оқилона дар татбиқи фаъолияти илмӣ ва сиёсати давлати оид ба илм ва техника, ҳамчунин барои иштироки фаъолона дар кори конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ дар мавзӯи “Шукуфои кишвар аз ваҳдат аст” бахшида ба рузи Ваҳдати милли аз 23.06.2021 сарфароз гардидам.
 5. Бо фармони  Президенти Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14.04.2020 таҳти № 193, барои таҳия ва чопи теъдоди зиёди мақолаҳои илмӣ (аз руйи озмун) ба Мирзоев Ҳабибҷон Табрикҷонович “Ифтихорнома”-и Академияи илмҳои ҶТ сарфароз  гардоднида  шуд.
 6. Сипоснома ба кормандони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Мирзоев Ҳабибҷон… барои саҳми арзанда дар тарғиби сиёсати Асосгузори сулҳу ваҳдати милли- Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон  ва ҳамкориҳои судманд дар самти таҳлили масоили сиёсиву иҷтимоӣ тавассути барномаҳои Радиои Тоҷикистон сарфароз гардонида мешавад.  Душанбе 2021.